Moja wizytówka w trzech językach / My business card in three languages / Meine Visitenkarte in drei Sprachen


Polskim / Polish / Polnisch.

Mam na imię Tadeusz mam 25 lat i mieszkam w Strupinie Małym. Jestem studentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki na kierunku Informatyka o specjalności Systemy mobilne i sieci. Ukończyłem studia licencjackie w Państwowa Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na wydziale Matematyki i Informatyki na kierunku Matematyka specjalność Informatyczna o specjalizacji administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi. Na stronach www można mnie zauważyć pod pseudonimem Huherko. Jestem miłośnikiem Informatyki jak i Grafiki Komputerowej, Fotografii oraz Elektroniki. Uwielbiam słuchać muzyki Metal, Heavy Metal, Hip Hop, Reggae, Punk Rock, Punk, Techno oraz czasami muzyki Pop. W czasie wolnym czytam w większości książki o tematyce informatycznej jak i fantastykę. Moim Marzeniem jest pracować w jakiejś wielkiej korporacji. Uczestniczę w rożnego rodzaju portalach o tematyce IT. Tworze również mało zaawansowane strony internetowe ponieważ uważam ze wyglądają ładniej. Gram tez w rożne gry komputerowe a najlepsze według mnie to Grand Theft Auto (cala seria), Pro Evolution Soccer(wszystkie części) i Fifa (wszystkie części), Prince of Persia (wszystkie części) i Age of Empires (wszystkie części). Uwielbiam sport a w szczególności piłkę nożną i sporty ekstremalne (Chociaż nie miałem jeszcze szansy spróbować. Moim z marzeniem jest skok na bandżi oraz skok z samolotu ze spadochronem).Angielski / English / Englisch.

 

 

My name is Tadeusz I am 25 years old and live in Strupin Mały. I am a student at the University of Maria Curie-Sklodowska in Lublin at the Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science in Computer Science with a specialization in mobile systems and networks. I graduated Bachelor in State School of  Higher Education  in Chełm at the Faculty of Mathematics and Computer Science majoring in Mathematics with specialization in Computer Science specialty  Administration of  Computer Systems. On the web site, you can see me under the pseudonym Huherko. I am a lover of Computer Science and Computer Graphics, Photography and Electronics. I love listening to music Metal, Heavy Metal, Hip Hop, Reggae, Punk Rock, Punk, Techno and Pop music sometimes. In my free time I read the most books on computer and fiction. My dream is to work in some big corporations. I participate in various types of portals of a IT. Also creating little advanced websites because I think the look nicer. Gram also in various computer games and the best part for me is Grand Theft Auto (inch series), Pro Evolution Soccer (all parts) and FIFA (all parts), Prince of Persia (all parts) and Age of Empires (all parts). I love sports especially football and extreme sports (although I did not have a chance to try. My dream is the bungee jump on and jump out of a plane with a parachute).Niemieckim / German / Deutsch.


Mein Name ist Tadeusz Ich bin 25 Jahre alt und lebe in Strupin Maly. Ich bin ein Student an der Universität von Maria Sklodowska-Curie-in Lublin an der Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik in der Informatik mit einer Spezialisierung in mobilen Systemen und Netzwerken. Ich absolvierte Bachelor in State School of Higher Education in Chelm an der Fakultät für Mathematik und Informatik mit Schwerpunkt in Mathematik mit Schwerpunkt Informatik Spezial Verwaltung von Computersystemen. Auf der Website, können Sie mich unter dem Pseudonym Huherko sehen. Ich bin ein Liebhaber der Informatik und Computergrafik, Fotografie und Elektronik. Ich liebe es, Musik Metal, Heavy Metal, Hip-Hop, Reggae, Punk Rock, Punk, Techno und Pop-Musik manchmal hören. In meiner Freizeit lese ich die meisten Bücher über Computer und Fiktion. Mein Traum ist es, in einigen großen Unternehmen zu arbeiten. Ich in verschiedenen Arten von Portalen eines IT beteiligen. Auch die Schaffung wenig fortgeschritten Websites, weil ich denke, das Aussehen schöner. Gram auch in verschiedenen Computerspielen und der beste Teil für mich ist, Grand Theft Auto (Zoll-Reihe), Pro Evolution Soccer (alle Teile) und der FIFA (alle Teile), Prince of Persia (alle Teile) und Age of Empires (alle Teile) . Ich liebe Sport insbesondere Fußball und Extremsportarten (auch wenn ich nicht die Chance, zu versuchen. Mein Traum ist das Bungee-Sprung auf und aus einem Flugzeug zu springen mit dem Fallschirm).